برچسب: 150 نخ سیگار

دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس با اعلام زنگ خطر مصرف قلیان در ورزشکاران گفت: بیشتر ورزشکاران با روی آوردن به مصرف قلیان به عنوان نوعی دوپینگ کردن موجب جذب شدن سفره خانه های معروف تهران شده اند و آلوده شدن ورزشکاران جوان به مواد افیونی در افزایش ثروتمند شدن کمپانی ها بزرگ دخانیات است.