برچسب: گزارش تصویری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش سالگرد طرح تحول سلامت دهان و دندان و بزرگداشت روز دندانپزشکی که 23 فروردین ماه سال جاری در هتل المپیک برگزار شد، در میان جمع کثیری از مدیران این حوزه و رؤسای دانشگاه ها تأکید کرد: علی رغم تلاش های صورت گرفته در این بخش هنوز تا برآورده شدن انتظارات مردم در حوزه دندانپزشکی فاصله زیادی داریم.

هر ساله شاهد آخرین سه شنبه سال و آتشهایی که در غروب و شامگاه آن به پا شده هستیم. بی شک با وجود تذکرات و هشدارهای امنیتی و پزشکی که هر ساله تکرار می شود و پخش صحنه های دلخراشی که در اثر بی توجهی به این توصیه ها رخ داده است باز شاهد آنیم که هر ساله عده ای به طرز فجیعی می سوزند و عده ای دچار نقص عضو می شوند.