برچسب: کمیسیون بهداشت

رسول دیناروند در مورد ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، اذعان کرد: امیدواریم مجلس آینده حامی سلامت مردم باشد تا وزارت بهداشت بتواند در انجام وظایف خود موفق تر عمل کند؛ زیرا سلامت همیشه جزء اولویت های دولت و مردم بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس خبرگان باید افرادی انتخاب شوند که حامی و پشتیبان ولایت فقیه هستند و دشمن چشم امید به این افراد ندوخته باشد؛ حرکات و رفتار نمایندگان در مجلس خبرگان و شورای اسلامی باید مأیوس کننده استکبار باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از کمبود پزشک در مناطق محروم، تصریح کرد: باید با کار کارشناسی و تحقیقات میدانی دلیل بی‌رغبتی پزشکان برای ماندگاری در مناطق محروم مشخص شود.