برچسب: کاشت ناخن

بسیاری از خانم‌ها برای داشتن ناخن‌هایی زیبا و بلند به استفاده از ناخن مصنوعی یا کاشت ناخن تمایل دارند که کاشت ناخن مصنوعی موجب نرسیدن اکسیژن کافی به بافت زیر ناخن می‌شود و تغییر رنگ ناخن، کدر شدن و رشد کم ناخن از عوارض این اقدام است.