برچسب: پلیس

sepidpoosh

فرمانده جدید نیروی انتظامی، در حالی کار خود را از 18 اسفندماه سال جاری آغاز می‌کند که تقریبا هیچ‌کس هیچ‌چیز در مورد او نمی‌داند.