برچسب: ناوگان هوایی اورژانس،

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته در خصوص برنامه‌های آینده این سازمان با تاکید بر ضرورت توسعه و تجهیز این سازمان ، ثبت هفت رکورد جهانی توسط این سازمان را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سازمان معرفی کرد.