برچسب: ناهوکو شیندو

ناهوکو شیندو

یک مقام عالی رتبه سازمان جهانی بهداشت می گوید چند هفته ای که در پیش است یک دوره سرنوشت ساز برای مهار گسترش نوع جدید ویروس کرونا در چین و جهان خواهد بود.