برچسب: معصومه ابتکار

معاون رئیس جمهور در امور خانواده و بانوان با اشاره به اهمیت ورزش در ارتقاء سلامت جامعه گفت: در حوزه ورزش دبستان‌های دخترانه ضعف‌هایی وجود دارد که با وزارت ورزش و جوانان برای رفع آن‌ۀا تلاش می‌کنیم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که 27 درصد کادر هیات علمی دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را زنان تشکیل می دهند، گفت: زنان در این دو وزارتخانه در مناصب مدیریتی کمی قرار دارند که باید افزایش یابد.

معصومه ابتکار براساس قطعنامه پیشنهادی ایران به سازمان ملل موضوع مقابله با گردوغبار در دستور آن سازمان قرار گرفت و از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده گزارش هایی را در رابطه با وضعیت گردوغبار در کشورهای مختلف دنیا و آثار منطقه ای آن تهیه کنند تا بر اساس آن اقدامات لازم انجام گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه تمام واحدهای صنعتی که دارای خروجی هوا، پساب یا پسماند هستند مشمول خوداظهاری و پایش می باشند تأکید کرد: اداره های کل ذیربط مکلف اند تا عملکرد خود را در نظارت و پایش به افزایش صددرصدی برسانند تا در هیج جای کشور واحد صنعتی که از پایش و نظارت خارج شود را نداشته باشیم و اگر موردی بدون کسب مجوز قانونی فعالیت می کند باید با راهکارهای مدیریتی و حقوقی بر آنها نظارت کنیم.