برچسب: متلک

تجاوز کلامی یا گفتن متلک به زنان از مصدایق ارتکاب جرم است و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، اما برای حل ریشه‌ای این مشکل، نیاز به درمان روانشناسی و پیدا کردن دلایل انجام این کار است.