برچسب: سلامت

حوزه سلامت

دیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت افزود: بحث دیگر درصد رشد در بخش سلامت است که مطرح می‌شود. بهداشت و درمان 70 درصد رشد اعتباری داشته باشد.

سلامت

وزیر بهداشت اعلام کرد گفت: آمار مراجعات در بخش بستری ۹ درصد افزایش داشته و در طول سه ماه اخیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار بستری داشته‌ایم