برچسب: سامانه 190

رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت، آخرین وضعیت شکایات مردمی از اماکن غیر بهداشتی را تشریح کرد.

رئیس سامانه بهداشت ١٩٠ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی گفت: از آغاز برنامه سلامت نوروزی در ابتدای اسفند ماه 1395، تا تاریخ 13 فروردین 1396،تعداد 24593 تماس تلفنی با این سامانه برقرار شده است.