برچسب: درآمد پزشکان

دکتر آقاجانی با بیان این که رشد تنها ۵ درصدی تعرفه ها باعث می شود حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار در بیمارستان های دولتی در سال جاری ایجاد شود ، گفت: کاهش رشد تعرفه های خدمات درمانی موجب کاهش کیفیت خدمات شده و باعث می شود که رقبت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت کم شود و در نهایت شاهد کاهش جذب سرمایه در حوزه سلامت خواهیم بود.

عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه به دلیل درآمدهای پایین متخصصان داخلی در کلان شهرها کمبود پزشک وجود دارد، گفت: درآمد متخصصان داخلی درمقایسه با سایر رشته های پزشکی پایین است.

:شواهد و قراین موجود در جامعه و بویژه سخنان مقامات و مسئولین وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و … همگی گواه این واقعیت تلخ است که پرهیزکاری ، وظیفه شناسی و دگرخواهی پزشکان ایرانی بسیار پایین آمده و متأسفانه نتایج طرح پژوهشی رصد سرمایه اجتماعی صحیح است. چراکه وقتی پزشکان مسئول دولتی هر روز در تریبونهای رسمی می‌گویند:” اگر کارانه نجومی ندهید مریض را معاینه و بستری نمی کنیم”، طبیعی است که بایستی برداشت مردم نسبت به پزشکان تغییر کند.

مطب پزشکان

۵ تا ۷ درصد پزشکان متخصص صاحب درآمدهای نجومی هستند. در واقع باید از این دسته از افراد به صورت واقعی مالیات گرفته شود، نه اینکه همه را به یک چشم ببینند.