برچسب: اقتصاد کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره اقتصاد کشاورزی در شرایط پساتحریم گفت: اگر ارتباط ما با دنیا خوب شود می‌توانیم از مراکز تحقیقاتی دنیا بهتر استفاده کنیم ولی یک خطر را هم احساس می‌کنیم.