برچسب: اختلال

آنورکسی نروزا به‌عنوان یکی از علت‌های ابتلا به آمنوره یا قطع قاعدگی شناخته می‌شود که چرخه قاعدگی در آن برای ۳ ماه یا بیشتر اتفاق نمی‌افتد. افراد مبتلا به اختلالات خوردن عمدتا آمنوره را به علت کاهش وزن شدید و قرار گرفتن بدن در وضعیت قحطی تجربه می‌کنند. این نوع خاص از آمنوره، آمنوره ثانویه نامیده می‌شود. در این شرایط،‌ فرآیندهایی که برای زنده ماندن ضروری نیستند، مانند رشد و عملکرد دستگاه تولید مثل، انرژی کمتری دریافت می‌کنند و در نتیجه، چرخه قاعدگی با اختلال مواجه می‌شود.

ترومبوز ورید عمقی به معنای تشکیل لخته خونی در دیواره داخلی یک سیاهرگ عمقی است. این اختلال، بیشتر سیاهرگ‌ های اندام تحتانی را درگیر می ‌کند. ایجاد لخته‌های خونی در مسیر عروق خونی اندام‌ ها، باعث اختلال جریان خون شده و در نتیجه منجر به انسداد نسبی یا کامل عروق خونی می ‌گردد.

کنار گذاشتن شام باعث ایجاد اختلال خواب می‌شود و درنهایت کاری می‌کند که فرد در روز بعدی به پُرخوری روی بیاورد و رفتار غذایی کاملا غلطی را از خودش نشان بدهد.