نشست همکاری

  نمايندگان وزارت امور خارجه، نمايندگان مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري و سرپرست امور بين الملل سازمان غذا و دارو در این نشست

فیزیـوگـنومی

“فیزیـوگـنومی” یا عـلم چـهره شـنـاسی، موضوعی است که ما به آن خواهیم پرداخت. این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.