sepidpoosh

رییس پلیس راهور تهران بزرگ : از آنجایی که اجرای طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل در سالها گذشته موفق نبوده است لذا بعید می‌دانم که امسال طرح زوج و فرد از درب منازل اجرایی شود.

sepidpoosh

پولی که بایست در بخش‌های اقتصادی و تولیدی عمرانی هزینه می‌شد، بنا به صلاح دید مسئولان و مجلس در حوزه سلامت جای گرفته است و لذا این پول باید با حساسیت و دقت بسیار بالایی هزینه شود.

sepidpoosh

اغلب عوامل کمردرد به طور مستقیم ناشی از روش‌های نادرست زندگی از سوی افراد است که از جمله این روش‌ها می‌توان به نوع کفش‌های مورد استفاده اشاره کرد.

sepidpoosh

کی از مشکلات حوزه درمان در کشور، کمبود نیروی پرستاری است، بطوری که به اندازه کل نیرو ی پرستاری شاغل، کمبود نیرو وجود دارد.

sepidpoosh

هیچ کدام از روغن‌های مایع برای سرخ کردن مناسب نیست. بیشتر این روغن‌ها حاوی امگا 3 بالایی بوده و عیب این اسید چرب هم آن است که در برابر حرارت زیاد فساد پذیر بوده و بسرعت اکسید و تبدیل به ترکیبات سمی و سرطان زای «آکرولئین» می‌شود

sepidpoosh

متخصصان تغذیه مصرف برخی مواد غذایی را جزو عوامل بروز سردردها عنوان می‌کنند. متخصصان تغذیه مصرف برخی مواد غذایی را جزو عوامل بروز سردردها عنوان می‌کنند.