آزایمر

در مطالعات اوليه پيش باليني، نشان داده شد. که اين واکسن مي‌تواند هم از آسيب لايه‌هاي مغزي جلوگيري و هم اين‌که اختلالات شناختي را ترميم كند.

رابطه اینترنتی

روان درمانگر امریکایی خانم Sherrie Campbell در مصاحبه اش با نشریه اینترنتی AlterNet می گوید: « بسیاری از افراد مقدار قابل توجهی از آرزوها، نیازها و شرائط روحی و عاطفی خود را در شبکه های اجتماعی عیان می سازند. این واقعیت در کنار توانایی تماس همزمان با دهها نفر در طی روز باعث می شود فرصت های بسیار فراوانی برای رابطه با دیگران فراهم شود.»