حوزه سلامت بیمار مانده

وزیر بهداشت گفت:: مشکلات حوزه بهداشت و درمان به اندازه‌ای عمیق است که با اقدامات یک ماهه برطرف نمی‌شود و رفتارهای غلط و فسادهای پنهان و آشکار برای اصلاح نیاز به زمان دارند

زایمان طبیعی

اگر در نظام پزشکی کشورمان تا به امروز، صرفا و صرفا حقایق مربوط به عوارض متعدد و بلندمدت سزارین را برای مادران تشریح می‌کردیم و از ده‌ها و صدها عوارض قطعی و احتمالی سزارین برای جامعه مادران پا به‌ ماه خود می‌گفتیم، امروز شاهد نرخ 50 درصد سزارین مادران باردار در کشورمان یعنی معادل 3 برابر استاندارد جهانی آن (حتی بالاتر از نرخ ایالات متحده و کشورهای اروپایی!) نمی‌بودیم …

تغییر عملکرد حوزه سلامت

بیماران در بخش بستری هزینه‌ای بیش از 10 درصد پرداخت نکند. پرداختی بیمارانی که از دفترچه روستایی برخوردار بوده و از طریق نظام ارجاع به بیمارستان مراجعه می‌کنند، تنها پنج درصد خواهد بود.