نظام سلامت متحول شده یا کشتی به گل نشسته دولت؟!

طرح تحول نظام سلامت اگر چه با خود برخی شرایط مناسب را برای مردم به ارمغان آورد اما این طرح در حال حاضر بار مالی عظیمی را بر دوش بیمارستانها و شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی و دارویی اعم از تولید کنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان داشت و از سویی فشار کاری محول شده بر پرستاران و پزشکان منجر به نارضایتی گسترده آن ها از این طرح شد

به گزارش رسانه خبری سلامت سپید پوش ، به نقل از نافع،اگرچه نمی توان برخی خدمات طرح تحول نظام سلامت را نادیده گرفت اما این طرح در برخی موارد، نه تنها دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، بلکه ارائه دهندگان خدمات را نیز به سبب فشار کاری و عدم دریافت منافع مادی وعده داداه شده،به شکل مناسب از این طرح ناراضی هستند.

در دنیای امروز توجه به سلامتی بیش از پیش جز فاکتورهای اصلی کیفیت زندگی افراد شده است و در این راستا نیز چشم انداز دیدگاه های سلامت نیز وسیع تر شده و توجه به انتظارات پزشکی و غیرپزشکی بیماران مهم قلمداد می شود.

بالا رفتن انتظارات مردمی نسبت به ایمنی، عدالت، پرداخت و در مجموع کیفیت خدمات ارائه شده منجر گردید تا طرح تحول نظام سلامت قدمی برای بهبود سیستم های سلامت ایران باشد.

این طرح از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در بیمارستان های وزارت بهداشت آغاز به کار نمود و رویکرهای آن بر سه حوزه حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات پا برجا شد.

طرح تحول نظام سلامت اگر چه با خود برخی شرایط مناسب را برای مردم  به ارمغان آورد اما این طرح در حال حاضر بار مالی عظیمی  را بر دوش بیمارستانها و شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی و دارویی اعم از تولید کنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان داشت و از سویی فشار کاری محول شده بر پرستاران و پزشکان منجر به نارضایتی گسترده آن ها از این طرح شد.

در صف طولانی بیمارستان تامین اجتماعی همدان، نگاهم به سمت دفترچه بیمه های سبز رنگ روستاییان جلب شد، با خانمی که به همراه فرزندانش از روستا برای درمان به همدان آمده بود گفت و گویی صورت گرفت.

این بانوی روستایی گفت: از وقتی که خدمات درمانی و بیمارستانی با قیمت های بهتری ارائه می شود، ما مداوم به همدان می آییم، یکی از اقواممان در این اطراف ساکن است اما دفترچه های ما روستایی ها به هیچ دردی نمی خورد، نه در ویزیت دکتر و نه در دارو ها و خدمات دیگر.

 رضایی که دو پسر و یک دختر خود را به بیمارستان آورده بود، در گفت و گو با خبر نافع عنوان کرد: من از این طرح سودی نبردم اما شنیدم که خیلی از آشنایانمان راضی بودند و در هزینه های عملشان بسیار پرداخت های محدودی داشتند در حالی که باید چندین میلیون خرج می کردند.

احمدی شهروند همدانی ابراز نارضایتی خود را این گونه عنوان کرد: قیمت های قرص های خاصی که مصرف می کردم با طرح تحول نظام سلامت بسیار مناسب شده بود به نوعی که به جای ۶۵ هزار تومان، ماهانه تنها ۱۴ هزار تومان هزینه می کردم اما چند وقتی می شود باز هم اوضاع مانند سابق شده و هزینه ها باز هم بالا رفته است، گویی این طرح کاملاً از بین رفته است.

در ادامه گفت و گویی با دبیر کل خانه پرستار ایران صورت گرفت:

محمد شریفی مقدم در رابطه با طرح تحول نظام سلامت بیان کرد: طرح های بزرگ و حساس بایستی قبل از اجرا با توجه به نظرات صاحبنظران آن حوزه، کارشناسان و گروه های مختلف پیش برد؛ طرح تحول نظام سلامت نیز طرحی بسیار گسترده از لحاظ بحث اهداف و منابع بود که یکی از عمده ترین مشکلات آن نیز عدم توجه به این موضوع بود.

وی در این خصوص اظهار داشت: در این طرح تنها از گروهی با تعداد اندک و معدودی نظرخواهی شد و طبیعتاً نظرات صاحبنظران امور بهداشت و درمان، کارشناسان حوزه اقتصاد بهداشت و درمان و در حقیقت نظرات صاحبان فرایند گرفته نشد.

شریفی مقدم ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت در جمعی معدود تهیه شد و بعد از آن این طرح به سرعت ابلاغ شد و بعد نیز به سرعت اجرایی شد.

دبیر کل خانه پرستار ایران با تاکید بر این موضوع که بحث سلامت مردم بسیار حساس، مهم و در الویت است، مطرح کرد: طرحی که بسیار گسترده و حساس بود، این گونه پیش برده شد.

مشارکت های فکری و تخصصی حلقه مفقوده طرح تحول نظام سلامت

وی با اشاره به این که منابع هنگفتی برای این طرح به کار برده شده است، افزود: منابعی که می توانست صرف مسائل مهم زیربنایی شود، وارد این حوزه شد و در حال حاضر، تمامی مسائلی که روزهای اول به چشم ما مشهود بود در حال حاضر پیش روی این طرح قرار گرفته است.

شریفی مقدم در ادامه اظهار داشت که بنده و نظام پرستاری در ابتدا بیان کرده بودیم که این طرح با شکست مواجه خواهد شد چرا که در حقیقت اقدامات کارشناسی برای شروع و پیش بردن آن انجام نشده بود و مشارکت افراد ذینفع در آن دیده نمی شد.

وی در رابطه با این مشارکت گفت: مشارکت های فکری و تخصصی این افراد حلقه مفقوده ای در این طرح بود و خصوصا در مرحله سوم، این طرح به دنبال تامین منافع گروه های خاص بود و چیزی که بیش از پیش به چشم می خورد این بود که تصمیم گیرندگان در این طرح، خود جز اصلی ذینفعان طرح بودند.

دبیر کل خانه پرستار ایران تاکید کرد: هنگامی که در یک طرح ذینفعان اصلی جز تصمیم گیرندگان و اعضای کلیدی هستند، نتیجه چیزی جز توجه به منافع خود نیست به نوعی که از بحث عمومی به منافع شخصی دست پیدا کنند.

طرح تحول نظام سلامت، به گِل نشسته است

دبیر کل خانه پرستار ایران در ادامه به مرحله اول و دوم طرح تحول نظام سلامت اشاره و عنوان کرد: مرحله اول و دوم این طرح مناسب بود چرا که بیشترین بحثی که طرح را به زمین زد، بحث مرحله سوم آن بود.

شریفی مقدم بیان کرد: ما اعتقاد داریم در حال حاضر طرح تحول نظام سلامت به گل نشسته و شکست خورده و آن را به زور سرپا نگه داشته اند.

طرح تحول نظام سلامت کارآمدی لازم را نداشته است

وی با بیان این موضوع تاکید کرد: شاید از ابتدا این پیش بینی ها انجام نشده باشد اما باید قبول کرد این طرح باعث شده علیرغم تزریق هزاران میلیارد تومان از منابعی که می توانست در بحث نظام سلامت بکاربرده شود، امروزه تنها در بحث درمان هزینه شده است.

شریفی مقدم ضمن ابراز تاسف از این موضوع بیان نمود: این هزینه ها می توانست در بحث پزشک خانواده، نظام ارجاع و تعرفه گذاری خدمات پرستاری صرف شود و کارآمدی نظام سلامت را بسیار بالا ببرد.

وی با بیان این موضوع اظهار داشت: ذینفعان این طرح در بحث درمان بودند، بدین سبب تنها به این بخش توجه شد بدین سان تعرفه های بخش درمانی به موازات این طرح تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.

شریفی مقدم با بیان این موضوع افزود: در راستای این افزایش برآورد می شود که به اندازه بیست سال آینده، تعرفه های گروه های ذینفع افزایش یافته است.

دبیر کل خانه پرستار ایران گفت: در مجموع بعد از گذشت چند سال از این طرح، با توجه به صرف هزینه های بسیار هنگفت از منابع دولتی در این راه کارآمدی لازم را نداشته است و به سبب هزینه های سنگین، دولت بخشی از خدمات را کاهش داده است.

در ادامه شریفی مقدم به نارضایتی های گروه های مختلف از این طرح اشاره و بیان نمود: در حال حاضر، عملاً مشاهده می شود که دریافت کنندگان خدمات که مردم هستند، به سبب کاهش سوبسیدها ناراضی هستند و در حال حاضر پرداخت از جیب مردم در بخش های مختلف چون خدمات پاراکلینیکی افزایش پیدا کرده است.

دبیر کل خانه پرستار ایران تاکید کرد: از سویی تعرفه ها  تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است بدین ترتیب دولت نتوانست به پزشک هایی که در حال حاضر در کادر بهداشتی و درمانی هستند و پرستاران بدهکاری خود را از بدهد.

وی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: پرستاران گروهی هستند که بیشترین خدمات را در این طرح ارائه می دهند، سهم بسیار محدودی از این طرح بردند و در حال حاضر نیز دولت در حدود ۵ یا ۶ هزار میلیارد تومان در حوزه حرفه ای به پزشکان و کادر بهداشت و درمان بدهکار است و به تعهدات خود عمل نکرده است چرا که بار این طرح بسیار سنگین بوده است و کارایی لازم را نداشته است.

وی در ادامه بیان کرد: بعد از گذشته چند سال از اجرای این طرح، دریافت کنندگان خدمت ناراضی، ارائه دهندگان خدمت ناراضی ( که۸۰ درصد کادر بهداشتی درمانی، پرستاران هستند) و حتی افرادی که تعرفه های آن ها بالا رفت و از این طرح سود می برند نیز ناراضی هستند (مانند پزشکان) چرا که دولت به آن ها بدهکار است بدین سان مشاهده می شود که همه از این طرح، ناراضی اند.

شریفی مقدم ادامه داد: تمامی این شرایط و مشکلات که گریبانگیر مردم، پزشکان، پرستاران و دولت شده به سبب عدم تحقق زیرساخت های مناسب جهت اجرای این طرح اتفاق افتاده است و از سویی نظارت کافی بر این طرح انجام نپذیرفت در نتیجه پیش بینی های لازم نیز صورت نگرفت.

در پایان دبیر کل خانه پرستار ایران تاکید کرد: قرار بود کیفیت خدمات بهداشت و درمان به واسطه این طرح بهبود یابد اما این امر نیز محقق نشد.

انتهای متن/*

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code