علل افزایش هزینه‌های سلامت

دکتر حق دوست گفت: از مجموعه علل افزایش هزینه‌های سلامت، 2 علت مهم و اصلی آن شامل: تغییر ترکیب سنی جمعیت کشورها به طرف پیری و نیز ظهور و عرضه داروها و تکنولوژی‌های جدید مؤثر و در عین حال با قیمت بالا بوده است.

به گزارش رسانه خبری سلامت سپید پوش ، دکتر علی اکبر حق دوست، معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حافظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت به عنوان یک ویژگی مثبت در نظام‌های سلامت شناخته شده است بطوریکه خانوارها به هنگام نیاز به دریافت خدمات سلامت از مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقر حاصل از تأمین سلامت خود رنج نبرند.

وی در ادامه افزود: پرداخت‌های سلامت زمانی کمرشکن می‌شود که خانوار باید هزینه‌های اساسی خود را در طول یک دوره از زمان به منظور برآمدن از عهده هزینه‌های سلامت کاهش دهد.

دکتر حق دوست با اشاره به اینکه یکی از اهداف طرح تحول سلامت حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت است، گفت: شاخص مهم در بحث حفاظت مالی سیستم سلامت درصد مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و یا هزینه های فقرزاست. بررسی روند این شاخص می تواند در پاسخ به این سوال که آیا اهداف حفاظت مالی طرح تحول سلامت تامین شده است یا خیر، می تواند کمک کننده باشد.

به گفته وی، با اجرای طرح تحول سلامت در کشور، هزینه های کمرشکن سلامت در ایران کاهش یافته است. برای کاهش پرداختی از جیب مردم علاوه بر کنترل کل هزینه‌های سلامت و افزایش سهم بیمه‌ها و دولت در حوزه سلامت، راهکار مهم، مراجعه مردم به تیم پزشک خانواده و اجرای نظام ارجاع است و با این روش می‌توان رابطه مالی بیمار با پزشک و موسسات ارائه خدمات درمانی را حذف کرد یا به حداقل رساند.

معاون برنامه ریزی وزیر بهداشت تصریح کرد: از مجموعه علل افزایش هزینه‌های سلامت، ۲ علت مهم و اصلی آن شامل: تغییر ترکیب سنی جمعیت کشورها به طرف پیری و نیز ظهور و عرضه داروها و تکنولوژی‌های جدید مؤثر و در عین حال با قیمت بالا بوده است.

وی افزود: طبق اسناد قانونی نظیر سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه ششم توسعه، نباید پرداختی از جیب مردم بالا رود، از طرف دیگر با محدودیت منابع دولتی و بیمه‌ها مواجه است. راه برون‌رفت از این مشکل براساس موازین علمی و قانونی خرید راهبردی خدمات سلامت با تعریف بسته خدمات متناسب با منابع است.

دکتر حق دوست در پایان گفت: خرید راهبردی خدمات سلامت، راهبرد اصلی کشورهای موفق در حوزه سلامت بوده است و ما هم باید اقدامات مناسب انجام ‌شده در این زمینه را تقویت کنیم و اقدامات مهم‌تر و بیشتری هم برای آینده تدارک ببینیم.

بهداشت نیوز

انتهای متن/*

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code