درباره ما

يكي از حقوق اساسي مردم دانستن و آگاهي است. آن هم در عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتي كه براساس آگاهي و دانايي استوار است. بديهي است در اين ميان، آگاهي دادن و اطلاع رساني به مردم در زمينه سلامتي و بهداشت، اولي‌تر و ابتدايي‌ترين حق مردم خواهد بود.

مجموعه رسانه خبری سلامت تهران سپید پوش در راستای وظایف محوله خود ، همواره توان خود را در امر اطلاع رسانی صحیح و شفاف و درج مشکلات حوزه سلامت از نگاه مردم را به کار گرفته است.

در بررسي سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور و برنامه‌هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران، به نكات مهمي توجه شده كه مبناي برنامه‌ريزي برنامه‌هاي سپید پوش است.

تقويت نهضت نرم‌افزاري يكي از محورهاي سياست كلي برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله است كه يكي از مصاديق آن در حوزه، «روابط عمومي الكترونيك» است. ماده ۴۴ برنامه چهارم توسعه مشخصاً به نقش روابط عمومي در گسترش ارتباطات و تحقق جامه اطلاعاتي اشاره مي‌كند. اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي مورد نظر در افق «چشم‌انداز» يكي ديگر از مواردي است كه در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده است.

با حمایت های وزیر محترم بهداشت ودرمان  مبني بر ضرورت مجهز شدن حوزه های سلامت به سلاح قدرتمند رسانه و توسعه بخش خبري، پايگاه خبري و اطلاع‌رساني مراکز پزشکی، درمانی  به همه خبرگزاري‌ها، جرايد، نشريات و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري معرفي شد.

سپید پوش مي‌كوشد اطلاعات حوزه بهداشت، درمان ، آموزش پزشكي و مشکلات حوزه سلامت از نگاه مردم محترم تهران را به موقع و شفاف و دقيق به اطلاع رسانه‌ها و هم‌وطنان برساند. در اين رسانه خبری ضمن انتشار آخرين اخبار نظام سلامت، اخبار فرهنگ‌سازي سلامت نيز مورد توجه جدي قرار مي‌گيرد. زيرا براين باوريم چنانچه بتوان هم فرهنگ پيشگيري از حوادث و بيماري‌ها در جامعه را ارتقا داد و هم فرهنگ مربوط به ملحوظ كردن معيارهاي سلامتي را در تمام تصميم‌گيري‌ها لحاظ كرد، بي‌ترديد با حفظ سلامت مردم، جلوي بسياري از هزينه‌ها نيز گرفته خواهد شد. در واقع رويكرد اصلي سایت سپید پوش در نظر گرفتن اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و فرهنگ‌سازي سلامت و سپس آموزش و پژوهش پزشكي، مطابق با اهداف و ماموريت‌هاي اصلي وزارت بهداشت، تحقق شعار انسان سالم محور توسعه پايدار را مدنظر قرار دارد.

به اميد داشتن انسان‌هاي سالم در جامعه‌اي سالم و با نشاط.