برنامه جدید عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت با بیان اینکه برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت سال 97 در حوزه درمان با محوریت مدیریت هزینه در نظام آزمایشگاه خواهد بود، گفت: برای این برنامه عملیاتی راهبردهای نه گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه ها قرار داده ایم.

به گزارش رسانه خبری سلامت سپید پوش ،سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت ، درخصوص برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت سال ۹۷ در حوزه درمان گفت: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سرلوحه قراردادن “مدیریت هزینه در نظام آزمایشگاه پزشکی و خدمات آن” راهبردهای ۹ گانه ای را پیشنهاد و سرلوحه خود برای تدوین و اجرای برنامه ها و فعالیت های خود قرار داده است. 

سمیعی در خصوص این  راهبردها عنوان کرد: این راهبردهای نه گانه عبارتند از، تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی، حمایت از برنامه مشارکت خصوصی، دولتی ( PPP : Private Public Partnership )، بازنگری در فهرست خدمات آزمایشگاهی بسته بیمه پایه، مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی (بویژه تجویز منطقی خدمات آزمایشگاهی)، خرید راهبردی خدمت (با تاکید ویژه بر وظیفه سازمانهای بیمه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) تضمین کیفیت و نظام اعتباربخشی ملی آزمایشگاههای پزشکی، کنترل بازار وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی، سطح بندی تخصصی خدمات در آزمایشگاههای پزشکی، ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت در جمهوری اسلامی ایران و در بخش آزمایشگاه.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی معاونت درمان در سال ۱۳۹۷برای حوزه آزمایشگاه و در سطوح ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی، بر اساس هدف کلی “دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت”، تحت عنوان “ایجاد و بهبود شبکه آزمایشگاهی کشور” توسط اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت طراحی و تدوین شده است.

وی در این خصوص ادامه داد: برای اجرای این برنامه، فعالیت هایی در دستور کار است که در بازه های زمانی تعیین شده برای در هر یک از سطوح ستاد و دانشگاه ها انجام خواهد پذیرفت که روز آمد کردن اطلاعات ساختار، عملکرد و منابع آزمایشگاههای حوزه درمان، پایش کیفیت سیستم ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی در شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی، ابلاغ ویرایش جدید استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای آزمایشگاههای پزشکی، تدوین چک لیستهای نظارتی بر اساس آخرین ویرایش ضوابط و استانداردهای آزمایشگاهی، آموزش ضوابط و ویرایش استانداردهای آزمایشگاههای پزشکی به مسئولین ادارات امور آزمایشگاهها توسط آزمایشگاه مرجع سلامت، بخشی از این فعالیت ها است. 

سمیعی در بخشی دیگر از سخنان خود به سایر اقدامات برنامه عملیاتی حوزه درمان در حوزه آزمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: اجرای آموزش های آبشاری ضوابط و ویرایش جدید استانداردهای آزمایشگاههای پزشکی برای مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاههای پزشکی تحت پوشش، آموزش توجیهی نحوه نظارت بر آزمایشگاههای پزشکی با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست نظارتی به ارزیابان و ناظران ادارات امور آزمایشگاههای دانشگاهها، ثبت (Registry) گنجینه ارزیابان دانشگاهها( شامل ممیزان و متخصصیمن فنی ( Technical experts )، بازدید و ارزیابی آزمایشگاههای تحت پوشش و ارائه گزارش توسط ادارات امور آزمایشگاهها، تدوین و ابلاغ سند جامع تشکیل شبکه دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی، آنالیز وضعیت سیستم آزمایشگاهی در دانشگاههای منتخب با هدف ساماندهی شبکه دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی زیر نظر مستقیم معاونت درمان، نیز بخش دیگری از فعالیت های برنامه است.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت ادامه داد: بهبود محافظت از ایمنی بیمار از طریق ارتقای میکروبشناسی بیمارستانی با شناسایی و اولویت بندی فرآیندها کلیدی، طراحی و اجرای مداخلات برای ارتقاء آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی و نظارت و پایش آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی، انتخاب و اجرای راهبرد های اجرایی مناسب و تعیین شاخص های مرتبط به منظور بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در سطح بیمارستانها و ستاد دانشگاه نیز از دیگر فعالیت های برنامه عملیاتی حوزه درمان در حوزه آزمایشگاه ها در سال ۹۷ است.بهداشت نیوز

انتهای متن/*

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code